Zonnepanelen

1. Hoe werkt het?

Zonne installaties kennen voor ons geen geheimen meer. Fotovoltaïsche panelen, of PV-panelen bestaan uit zonnecellen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Een zonnecel is een dun plaatje van silicium met een negatieve lading aan de bovenzijde en een positieve lading onderaan. Silicium, afkomstig van zand, is een heel goede geleider wanneer er licht op valt. Bij lichtinval bewegen zich elektronen tussen de 2 zijden van de cel. Deze beweging vormt gelijkstroomelektriciteit, De opgewekte gelijkstroom wordt door een omvormer omgezet in 230V wisselstroom. Die energie kan men direct gebruiken, of indien ze niet nodig is, over de bestaande teller aan het net teruggeleverd. Deze geleverde propere zonne-energie verbruikt geen fossiele brandstof en is bovendien gratis! Er zijn meer mogelijkheden dan je op het eerste gezicht zou denken. Wij ontwerpen, vervaardigen en monteren systemen op maat, om elke situatie van een oplossing te voorzien.

(Klikken op de foto om te vergroten)
De zonnepanelen zetten de  zonne-energie om in gelijkstroom. Deze gelijkstroom wordt via een kabel geleid naar de omvormer die de gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom. Wisselstroom is de stroom die u afneemt via de stopcontacten. De  wisselstroom wordt geleid naar de groenestroomteller die de geproduceerde groene stroom meet. Wanneer de panelen niet het volledige verbruik kunnen dekken, wordt de overige elektriciteit van het net gehaald. Indien ze echter meer leveren dan nodig, zal de energieteller terugdraaien.

 

2. Hoe wordt het gemonteerd?

MONTAGE OP EEN GEVEL

Indien uw dak niet geschikt is voor zonnepanelen, is een gevelmontage een geschikt alternatief. De steunen worden op maat gemaakt en op  de muur bevestigd. Op vraag wordt een afwerking met cederhout voorzien.

MONTAGE VAN EEN GRONDOPSTELLING

Indien uw dak zich niet verleent voor het plaatsen van zonnepanelen, is een grondinstallatie zeker en vast een goed alternatief. Een op maat gemaakte aluminium draagstructuur wordt verankerd in de grond, waarop de panelen worden bevestigd. Er dient een kabel te worden voorzien tot aan de tellerkast.

Panelen worden bevestigd op de één-assige zonnevolger, vervaardigd door de Belgische fabrikant De Simone.

MONTAGE OP EEN PLAT DAK

Indien het dakvlak groot genoeg is, kan een op maat gemaakte “light” constructie worden voorzien, waarbij geen additionele balast nodig is. De verschillende rijen worden met dwarse profielen aan elkaar vastgemaakt.

Panelen worden op aluminium driehoeken bevestigd. Om de nodige balast te voorzien, worden de driehoeken met stokschroeven aan betonnen lintelen vastgeschroefd.  EPDM rubbers worden onder de lintelen geplaatst ter bescherming van de dakbedekking.

Een op maat gemaakte aluminium structuur. Gezien de hellingshoek en de hoogte van deze constructie, moet bij deze opstelling extra rekening gehouden worden met de windbelasting.Deze opstelling is enkel mogelijk indien het gebouw over betongewelven beschikt.

Zonnepanelen worden in landscape op kunstof consoles geplaatst. In de consoles worden grindtegels als ballast voorzien.

MONTAGE OP EEN HELLEND DAK

Bij montage op een golfplaten dak, worden de stokschroeven rechtstreeks in de gording gedraaid. Een rubberen ring zorgt voor een waterdichte afdichting tussen het draadeind en de golfplaat. Aan deze haken wordt de rail bevestigd waarop de zonnepanelen geklemd kunnen worden.

Voor sandwichpanelen worden klemmen op maat gemaakt. Deze worden op het profiel gemonteerd waardoor de waterdichtheid behouden blijft.

De dakhaken worden  onder de leien op het dakgebinte gemonteerd. Om de haken vast te kunnen maken aan het gebinte, moeten de leien eerst in de juiste vorm gebracht worden. Met een loden plaatje wordt alles zorgvuldig dichtgemaakt en dan kunnen de profielen op de haken bevestigd worden.

Dakhaken worden bevestigd aan het dakgebinte, waarop lange aluminium profielen worden gemonteerd. De zonnepanelen worden met klemhaken bevestigd op 2 rijen profielen.

De profielen worden met speciale klemmen  bevestigd aan de “staande naden”. Er worden onder geen beding gaten geboord in zink.
Zonnepanelen op tuinhuis installeren kan een goed alternatief vormen voor een zonnepanelen installatie op het dak van uw woning.

3. Wat brengt het op?

ONAFHANKELIJKHEID

Met de aankoop van zonnepanelen koopt u onafhankelijkheid. U wordt uw eigen energieproducent: directeur, eigenaar en baas over uw eigen energiecentrale, uw stroomrekening en uw portemonnee. Het maakt niet meer uit of de energieprijzen stijgen. U gebruikt uw eigen duurzame stroom. In tegendeel,…als de prijs van elektriciteit stijgt, verdienen de panelen zichzelf nog sneller terug – los van eender welk subsidiebeleid.

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Met slechts 10m² zonnepanelen vermindert u uw ecologische voetafdruk  met 1 ton aan CO2 per jaar. Zonnepanelen helpen ons in het halen van de 20/20/20 doestelling (*) en brengen geen vervuiling van fossiele brandstoffen met zich mee. Help ons de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen.

AANDRIJVING VAN UW WARMTEPOMP

Mazout en andere energiebronnen zullen op termijn niet meer beschikbaar zijn voor particulieren.  Het doel moet zijn om de beschikbare energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Een warmtepomp, die 75% van zijn energie, gratis uit de omgevingslucht haalt, wordt elektrisch aangedreven. Zonnepanelen kunnen dus niet alleen uw huishoudelijk elektrisch verbruik opvangen, maar ook uw warmtepomp aandrijven, en op die manier uw gas-of mazoutkost uitschakelen!

SNELLE TERUGVERDIENTIJD

Ondanks het terugschroeven van de groenestroomcertificaten, is een zonnepaneel installatie nog steeds terugverdient in minder dan 10 jaar! De afgelopen jaren is de kostprijs van elektriciteit jaarlijks met 5% toegenomen. Volgens een recente studie op Europees niveau zal de kostprijs van energie met 40% gestegen zijn tegen 2015. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de kosten voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Daarbij komt, dat het merendeel van de energieprijs uit belastingen bestaat en in het huidige economische klimaat is het niet bepaald te verwachten dat die naar beneden gaan.

 

(*) 20/20/20-doelstelling. Tegen 2020 20% minder energieverbruik – 20% energie uit hernieuwbare energiebronnen – 20 % minder uitstoot broeikasgassen.

Volg Kilowatt Solar op Facebook Volg Kilowatt Solar Wallonie Download het charter van vertrouwen Volg Kilowatt Solar op Twitter