Kilowatt-Solar gecertificeerde installateur fotovoltaÏsche zonne-energiesystemen en warmtepompen

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs.

Voor de categorie ‘fotovoltaïsche zonne-energiesystemen’ en ‘warmtepompen’ verwierf Kilowatt-Solar BVBA het certificaat van bekwaamheid als installateur.

Certificaat van Bekwaamheid als installateur fotovoltaïsche zonne-energiesystemen en warmtepompen.

Dimitri Persoons geboren op 24 september 1980.

Nummer certificaat:

PV : 00155

WP : 01576

De REScert certificatie kan als officieel bewijs beschouwd worden dat Kilowatt-Solar BVBA over de nodige competenties beschikt om hiernieuwbare energie-systemen te ontwerpen en te realiseren. Deze kwaliteitsgarantie betekent uiteraard ook een meerwaarde voor de de klant. De erkenning die Kilowatt-Solar BVBA bekwam geldt in de drie Gewesten alsook in andere Europese landen.

De voornaamste troeven van een certificaat van bekwaamheid zijn:

Bewijs dat een persoon over de nodige competenties beschikt om hernieuwbare energie-systeem te ontwerpen en te realiseren.

Kwaliteitsgarantie: meerwaarde voor de werkgever of klant.

 

Vrijwillig systeem in 1ste instantie, maar overheidssteun kan op termijn aan deze certificaten gelinkt worden.

Het certificaat (fotovoltaïsche installaties) is gekoppeld met de nieuwe premie Qualiwatt in het Waalse Gewest.

Belangrijk criterium voor de labelling van installatiebedrijven (bv. het kwaliteitssysteem van Quest & Construction Quality).

 

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren